තිසරණ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ සංගමය,නොර්වේ

මෙම වසරේ පොසොන් සීල සමාදානය ජූනි මස 15 වන දින ඔස්ලෝ බෞද්ධවිහාරයේ දී පැවැත්වේ. පොසොන් පුරපසළොස්වක පොහෝ දිනය බුදුදහම ශ්‍රී ලංකාවට රැගෙන ඒම පිළිබඳවැදගත්වන දිනයයි. සැදැහැති බෞද්ධයෝ මෙම දිනය උපෝසථ දිනයක් ලෙස සලකා ආධ්‍යාත්ම දියුණුව පතා සීල සමාධි ප්‍රඥාවන් දියුණු කර ගැනීමට කටයුතු කරති. ධර්මයෙන් ජීවිත පොහොසත් කරගැනීමට අපේක්‍ෂා කරන සැම දෙනාට මේ සඳහා කාරුණිකව ආරාධනා කරමු.Kære Dhamma-venner,Den 15. juni 2019 arrangerer Oslo Buddhist Vihara en poson-feiring. Poson markeres på fullmånedagen i juni, som kjennetegner den offisielle innføringen av buddhismen til Sri Lanka. Denne viktigste dagen for buddhister bør feires med å oppholde seg ifølge Buddhas lære. Forbedre etikk, konsentrasjon og visdom er Buddhas vei.Alle er hjertelig velkommen!