තිසරණ ශ්‍රී ලංකා බෞද්ධ සංගමය,නොර්වේ

කාරුණික පිංවතුනි,වෙසක් මාසය තුල පැවැත්වෙන ඉදිරි වැඩසටහන් කීපයක් පිළිබඳව සිහිපත් කිරීමට කැමැත්තෙමු.2019 මැයි මස 18 වන සෙනසුරාදා දින ඔස්ලෝ බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්වෙන වෙසක් සැමරුම.2019 මැයි මස 19 වන ඉරු දින සවස 4.00 ට Karma Tashi Ling ටිබෙට් පංසලේ දී පැවැත්වෙන සමූහ වෙසක් සැමරුම.ඔබ සැමගේ සහභාගිත්වය අපේක්‍ෂා කරමු.Kjære Dhamma-venner,Vi har gleden å invitere dere til Vesak feiringer som skal holdes fremover.Vesak feiring; lørdag 18. mai 2019 på Oslo Buddhist Vihara.Felles Vesak feiring; søndag 19. mai 2019 kl. 16.00 på Karma Tashi Ling buddhist tempel, arrangeres av Buddhist Forbundet i NorgeAlle er hjertelig velkommen!